Log In

Manufacturer

Login Form
  1. Get New Submission Number
  1. नयाँ प्रयोगकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:

  2. १. नयाँ सब्मिशन नम्बर को लागि Get New Submission Number मा क्लिक गर्नुहोस् ।
  3. २. यदी तपाईंले सब्मिशन नम्बर लिइसक्‍नु भएको छ भने सब्मिशन नम्बर युजर नेम पासवर्ड हालि ळोगिन बटन क्लि‍क्‌ गर्नुहोस् ।
  4. ३. आफ्नो सब्मिशन नम्बर ,युजर नेम, पासवर्ड न भुल्नूहोला ।
  5. ४. आफ्नो सब्मिशन नम्बर ,युजर नेम, पासवर्ड गोप्य राखनुहोस् |